JULBORD – Avboknings- och ändringsregler 2022

Nedan hittar du våra villkor och annan generell information gällande våra olika arrangemang. Läs noga igenom texterna som rör din bokning samt villkoren för betalning, avbokning etc.

Boknings och betalningsvillkor Skybar Svampens följer de regler som är fastställda av Visita. Dessa kompletteras av följande bestämmelser.

Definitivt bokning Julbordsbokningar kan inte preliminärbokas utan blir, direkt vid bokningstillfället, definitiva oavsett om bokningen görs via telefon eller mail.

Definitivt antal personer 1-49 pers. Senast 14 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering.

50-140 pers. Senast 21 dagar före arrangemangsdagen skall definitivt antal gäster meddelas då detta ligger till grund för råvarubeställning och personalplanering.

Det då meddelade antalet gäster går att minska med max 10% fram till 7 dagar innan arrangemangsdagen. Avbokning av definitiv bokning Vid avbokning bokning tidigare än 28 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift på 300 kr om inget annat överenskommits.

Om avbokning sker 28-7 dagar före arrangemangsdagen har Skybar Svampen rätt att debitera 75% av överenskommet pris för aktiviteter och mat. Dryck undantages.

Om avbokning sker senare än 7 dagar före arrangemangsdagen debiteras 100% av överenskommet pris avseende aktiviteter, mat samt övertalig personal. Dryck undantages. Debiteringen gäller det antal som angivits 7 dagar före arrangemangsdagen.


SAMTLIGA AVBOKNINGAR OCH ÄNDRINGAR SKALL SKE VIA MEJL restaurangen@svampen.nu


Den som står för bokningen ansvarar för hela sällskapet när det gäller avbokningar och ändring av antalet deltagare.


Företag Betalas på plats eller faktura. För de företag som inte är kreditvänliga enligt Intrum Justitia ges ingen kredit. Betalning sker då på plats med kontokort eller kontant.

Privat Betalas på arrangemangsdagen med kontokort eller kontant

Varmt välkomna till Skybar Svampen

Restaurangen Skybar Svampen, Dalbygatan 4. 703 80 Örebro restaurangen@svampen.nu